Barneklubb i Solhaug leiren i furuhaugen.

Gjennom barneklubber ønsker vi å vekke naturinteressen til barn.

Barneklubbene deles inn i aldersgrenser.

Aldersgrenser 0-3 år sammen med en voksen.

Aldersgrenser 3 - 7 år sammen med en voksen.

Aldersgrenser 7- 10 år sammen med en voksen.

Øvrige aktiviteter sammen med en voksen.

Aldersgrenser 10 - 13 år .

Det er alltid noe å gjøre for små og store barn.

 

Så kontakt oss.

e-mail: harrys-farmer@harrys-farmer.com                  Klikk her   Kontakt oss

Tilbake til Forsiden