Natur virker positivt på helsa.

Man må øve seg opp for å få evnen til virkelig å oppleve naturen.

Noe skjer inne i oss når vi har ferdigheten i å være til stede og lytte med åpne sanser,

De stille-lyder som alltid møter enn da man kom ut i naturen.

Skog. vann og fargene i fjell gir av sanseinntrykk eller tanker

Det må trenes før vi kan ha maksimalt utbytte av den

For spørsmål og booking aktivitetsturer: harry.huse@gmail.com