Bilder fra hestene i leiren.

Jeg heter Peter.
Jeg heter Vinni
Jeg heter Fossegrimen.
Jeg heter Amir.
De stilte seg opp for fotografen.
De går å rusler litt på snøen.
Dem koser seg på bar mark i furuskogen.