En hilsen eller en tilbakemelding

Tilbakemeldinger kan være så viktige for oss. I første omgang lytte vi til tilbakemeldingen og notere oss hva det gjelder. Det kan jo være at andre opplever oss annerledes og at vi vil få et mer balansert syn på oss selv hvis vi får tilbakemelding fra flere.

Flytt/plasser snakkeboblen på bildet med musen

Skriv teksten til snakkeboblen

Shape: