Et andelslag er en utmerket måte å satse på hest. ​

Fordeler med andelslag.

Jeg heter " Amir " Jeg er syv år gammel.
Du får følelsen av å eie din »egen» hest,
samtidig som det økonomiske er spredd på flere.
Et andelseierskap gir deg uansett mulighet til å dyrke en hobby
til lav pris og lære mye interessant på veien.
Med litt egeninnsats kan også den sosiale rammen gi motivasjon
og glede i hverdagen!


Mellom 8 og 12 andeler er det idielle. En person kan kjøpe flere andeler.

Andelsutgifter for 2 hester vil dekkke foring, skoing og tilfeldig bruksting, det vil komme på ca. 200,- til 250,- kr. månden hvis det ble 12 andelseiere.
Det er viktig at andelslaget velger en bestyrer som er ansvarlig for driften.
Ordne ANDELSBEVIS.
Gjøre andelseierene kjent med ANDELSAVTALEN
Organisering av møter og informasjon.
Innkjøp.
Regnskapsføring og utarbeidelse av
Kommunikasjon med andelseierene om ridning, stelling

Når ridesenteret på nabogården kommer i gang antagelig til våren 2019 blir det kanskje mulighet til å leie ridehallen og være med på eventuelle kurs. ​

Jeg heter " Fossegrimen " Jeg er 21 år gammel. Da jeg er Lyngen hest kan jeg fort bli 40 år gammel.
Etablering/pris
Det dreier seg om to hester som Harry Leif Huse eier.
Hestene er på utegang.
De har et stort område de går på med furuskog og beitemark.
Har åpen stall hvor dem kan gå ut og inn.
Der er det mulig å stelle med dem og og
gi dem litt i småe krybber.
Det er stor krybbe ute til å fore i.
Det er også foringsplass til rundball.
For hestene og bruk av området vil Harry Huse ha:
2 stk andeler fri.
Bruke hestene i 6 uker fra første dagene i Juli til midt i August.
Hvis en hest blir syk og har smerter har han retten til å forlange den avlivet 

Er det en andelshaver som ikke går i sammen med flertallet kan flertallet forlange at andelshaveren trekker seg ut .Det gjelder også bestyreren.

 

Andelslaget må være igang innen 1. Desember. Er du interessert så send en e-mail harry.huse@gmail.com eller ring 40095043